.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu