.

 

od 12  marca do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

      Oznacza to, że w tym okresie przedszkole oraz szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Szklarza w Graboszycach nie będzie organizować zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach 12-13 marca 2020 r. w szkole mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńcze.