.

Informujemy!

 

         Informujemy, ze do 10 kwietnia 2020 r. zadania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach realizowane są z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.