.

Nauczycielski Dzień Pamięci i Pokoju

     Miesiąc kwiecień od wielu dziesięcioleci jest honorowany w Polsce jako Miesiąc Pamięci po ofiarach II wojny światowej.W 1985 roku uchwałą Rady Krajowej Związku Nauczycielstwa Polskiego 27 kwietnia został ustanowiony Nauczycielskim Dniem Pamięci i Pokoju.
     Centralne obchody tego dnia odbywają się co roku w Muzeum Auschwitz.  Nauczyciele składają hołd poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej w obozach zagłady, gettach, łagrach oraz wielu innych miejscach kaźni
i masowych egzekucji.
     Obchody Nauczycielskich Dni Pamięci i Pokoju co roku gromadzą nauczycieli z całej Polski, posłów, uczniów, rodziców, harcerzy, nauczycieli związkowców z wielu krajów, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Pierwsze obchody „Nauczycielskich Dni Pamięci i Pokoju” odbyły się 27 kwietnia 1985 r.(za: http://www.znpokreg.wlodzi.com/)

       27 kwietnia 1987 roku na budynku Szkoły Podstawowej w Graboszycach została wmurowana tablica upamiętniająca śmierć Jana Szklarza – nauczyciela i kierownika naszej szkoły, który aresztowany w kwietniu 1940 roku zmarł w obozie pracy w Mauthausen – Gusen  w 1941 roku.

       Tablica ta jest poświęcona nauczycielom Zatorszczyzny, którzy zginęli w czasie trwania II wojny światowej, walcząc z bronią w ręku lub zmarli w niemieckich obozach koncentracyjnych.

     Tablica w Graboszycach znajduje się na Szlaku Pamięci prowadzącym z Wadowic do Oświęcimia. Jest miejscem, w którym zapłonie znicz pamięci ofiarowany przez potomnych nauczycielom – patriotom.

       Miejsce Pamięci powstało dzięki inicjatywie Zarządu Oddziału Nauczycielstwa Polskiego w Zatorze, który zobligowany uchwałą Miejsko-Gminnej Konferencji Delegatów ZNP w Zatorze z dnia 5 marca 1984 r. wdrożył starania o ufundowanie Tablicy Pamiątkowej poświęconej nauczycielom Zatorszczyzny dla uczczenia  80-tej rocznicy działalności ZNP na Ziemi Zatorskiej.

       Działania prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Zatorze Tadeusza Kasperka wspierali: Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Graboszycach oraz Mieszkańcy Graboszyc.

        W kwietniu 1940 roku na naszym terenie aresztowani zostali nauczyciele – działacze ZNP – patrioci:

  • Jan Szklarz z Graboszyc
  • Michał Szczygieł z Gierałtowic
  • Józef Zając z Piotrowic
  • Karol Szymeczko z Przeciszowa
  • Józef Suski z Włosienicy
  • Stanisław Pisowicz z Dworów
  • Józef Śliwiński ze Spytkowic
  • Władysław Hoła z Bachowic

Sześciu z nich nie stanęło już nigdy przed uczniami w klasie.Zmarli w Mauthausen.

       Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej miała niezwykle uroczysty charakter, gdyż nadano jej rangę wydarzenia patriotycznego o zasięgu powiatowym.

        Zadecydowało o tym wiele czynników. Przede wszystkim udział Rodziny Bohatera Tablicy. Obecni byli:

– Zofia Szklarz – żona, emerytowana nauczycielka,

– Stefan Szklarz – syn, p.pk Wojska Polskiego,

– Andrzej Szklarz – syn, nauczyciel pracujący w Katowicach                                    ,

– wnuczki i wnukowie.

Treść tablicy

,, Oto rozsiano białe twoje kości,

a z czynu będą potomni korzystać”

Wł. Broniewski

 

Pamięci

Jana Szklarza

Kierownika Szkoły Podstawowej

W Graboszycach w latach 1935 – 40

Członka Związku Nauczycielstwa   Polskiego, Gorącego patrioty zamordowanego 7.3. 1941 w obozie  koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.

Tablice ufundowali Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w 80-tą rocznicę działalności na Ziemi Zatorskiej

Graboszyce, kwiecień 1987

    9 maja 2014 r. podczas uroczystości Nauczycielskiego Dnia Pamięci i Pokoju w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Graboszycach pamiątkowa tablica została przeniesiona na głaz.

       Nasza szkoła corocznie organizuje obchody Nauczycielskiego Dnia Pamięci i Pokoju,  w którym udział biorą m. in: przedstawiciele władz samorządowych, emerytowani nauczyciele członkowie ZNP oddział w Zatorze uczniowie i nauczyciele ze szkół z terenu gminy Zator.