.

   

     Informujemy, że od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.  zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu w Zespole Szkolno -Przedszkolnym  im. Jana Szklarza w Graboszycach  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.