.

Wakacje ze spisiem!

Wakacje ze spisem
Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs dla użytkowników platformy Facebook obserwujących profil Urzędu Statystycznego w Krakowie pt. „Wakacje ze spisem”.
Głównym celem konkursu jest promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród osób obserwujących oficjalny profil Urzędu Statystycznego na Facebooku, a także zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w spisie.
Konkurs adresowany jest do wszystkich użytkowników platformy Facebook obserwujących profil Urzędu Statystycznego w Krakowie. Konkurs polega na polubieniu postu konkursowego o danej edycji:
oraz przesłaniu w wiadomości prywatnej do Organizatora:
a. Zdjęcia przedstawiającego:
• jedną z atrakcji turystycznych woj. małopolskiego lub
• miejsce zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego i związane z jego historią lub legendami.
b. Komentarza do zdjęcia łączącego w zabawny i kreatywny sposób treść zdjęcia z tematyką spisu powszechnego. Komentarz może być wysłany w odrębnej wiadomości lub naniesiony na zdjęcie i wysłany jako jedna graficzno-tekstowa całość (mem).
c. Informacji o lokalizacji oraz czasie wykonania zdjęcia.
Co 2 tygodnie spośród przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa będzie wybierać najciekawszą pracę, która zostanie opublikowana na profilu Facebook Urzędu Statystycznego w Krakowie a uczestnik, który ją przesłał, zostanie nagrodzony zestawem gadżetów spisowych.
Każda osoba może przesłać jedno zgłoszenie w każdej edycji konkursu.
                                                                                                                                                           GBS Zator