.

Akcja Szkoła do Hymnu 2021!

W ramach akcji ,,Szkoła do Hymnu 2021″ społeczność naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odśpiewali ,,Mazurka Dąbrowskiego” w dniu 10.11.2021 o godz.11.11.