.

I Małopolskie Dni dla Klimatu. Zasadź drzewo dla przyszłych pokoleń

W dniu 25.04.2022r. odbyła się lekcja edukacyjna na temat zmian klimatycznych ich przyczyn i skutków. Zajęcia te odbyły się w ramach kampanii ,,I Małopolskie Dni dla Klimatu. Zasadź drzewo dla przyszłych pokoleń „w ramach projektu Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Uczniowie naszej szkoły sadzili drzewa, które w przyszłości będą upiększały krajobraz wokół szkoły, a jednocześnie produkowały znaczną ilość tlenu.