.

Informacje dla ósmoklasistów!

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty 2022 r. w dniu 8 lipca 2022 r. w godzinach 7.30 – 9.00