.

Nauczycielski Dzień Pamięci i Pokoju

     27 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Szklarza Graboszycach obchodzony był Nauczycielski Dzień Pamięci i Pokoju. Społeczność szkolna oddała hołd nauczycielom, którzy zginęli w obozach zagłady w Mauthausen, Auschwitz  i innych miejscach kaźni za wolną i niepodległą Polskę.

     W sposób szczególny upamiętniono patrona zespołu – Jan Szklarza, byłego dyrektora szkoły. Gośćmi uroczystości byli  emerytowani nauczyciele, państwo Maria i Władysław Madejowie, Elżbieta Gach, Halina Szczepanek, Józefa Moskała – członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego z gminy Zator.