.

Dzięki projektowi „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”, który miał na celu szkołom w walce z zagrożeniami i skutkami pandemii Covid-19, dla naszej szkoły zostały zakupione następujące sprzęty:

4 laptopy dla uczniów, komputer All-in-one do biblioteki szkolnej, urządzenie wielofunkcyjne m.in. skanowania tekstów oraz monitor interaktywny.

Wszystkie zakupione sprzęty będą niezbędne i dla uczniów, i dla nauczycieli w razie nauki zdalnej, a także pozwolą na wsparcie dydaktyczne, organizacyjne i technologiczne pracy szkoły.