.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zbieranie skarbów natury w klasie 1.