.

Informacje!

Zebrania:

13 września 2023,

29 listopada 2023,

24 stycznia 2024,

10 kwiecień 2024

Konsultacje:

25 października 2023,

13 marca 2024,

22 maja 2024.

Zebrania i konsultacje rozpoczynają się od godz. 17.00.