.

Pasowanie na czytelnika

W dniu 20 października 2023 roku uczniowie klasy 1 zostali przyjęci w poczet
czytelników Biblioteki Szkolnej w Graboszycach.
Uroczystość ta organizowana jest co roku  w październiku, gdyż w tym miesiącu
obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku odbywa
się pod hasłem:” Tu kwitnie WYOBRAŹNIA”.
Młodzi czytelnicy uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych. Mieli do rozwiązania
krzyżówkę, której hasło brzmiało: „BIBLIOTEKA”, układali puzzle z ilustracjami z
bajek, umieszczali na tablicy pod ilustracjami poprawne tytuły do bajek i baśni oraz
oglądali zbiory biblioteczne. Zobaczyli najstarsze zbiory, najmniejszą i największą
oraz najcieńszą i najgrubszą książkę.  Następnie każdy z nich przeszedł krótkie
szkolenie, jak wypożyczyć i zwrócić książkę do biblioteki.  Zapoznani zostali też z
regulaminem biblioteki oraz jak należy postępować z książkami, aby służyły długo?
Na zakończenie złożyli uroczyste przyrzeczenie czytelnicze, a po nim  odbył się sam
akt pasowania „książką” na czytelnika. Każdy z nich otrzymał dyplom pasowania na
czytelnika, książeczkę – kolorowankę, zakładkę do książki oraz plan lekcji.