.

Pierwszy Dzień Wiosny

Nasi uczniowie uczcili Pierwszy Dzień Wiosny poprzez kolorowy pokaz mody, festiwal klasowy karaoke, gry i inne konkurencje sportowe.