.

Kiermasz ciast dla Julka

Nasi wolontariusze – tym razem z klasy V – włączyli się w kiermasz ciast na rzecz Julka.
Kiermasz odbywał się w niedzielę 26 kwietnia przed zatorskim kościołem parafialnym.
Dzięki zaangażowaniu rodziców i Kół Gospodyń Wiejskich udało się nazbierać ponad 100
ciast, które następnie zostały sprzedane, a dochód (ponad 20 000zł) przeznaczono na rehabilitację
chłopca.
Bardzo serdecznie dziękujemy.