.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

 

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Pan Dariusz Auguścik
Inspektor Ochrony Danych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Szklarza w Graboszycach
Kontakt do IOD poprzez:
e-mail: iod.oswiata@zator.pl
listownie z dopiskiem „dla IOD’ na adres korespondencyjny: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach, Graboszyce, ul. Wadowicka 145, 32-640 Zator