.

     

     Nazwa szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny im.Jana Szklarza w Graboszycach
     E-mail szkoły: grabosz@poczta.onet.pl
     Telefon: tel/fax 33 84 12 813 lub tel.660-035-709
     Adres szkoły: ul. Wadowicka 145, 32-640 Zator