.

     

     Nazwa szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach

     E-mail szkoły: sekretariat@zspgraboszyce.pl,  dyrektor@zspgraboszyce.pl

     ePUAP: ZSPGrabosz

     Telefon: tel/fax 33 84 12 813 lub tel.660-035-709

     Adres szkoły: Graboszyce ul. Wadowicka 145, 32-640 Zator