.

     Nazwa szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Szklarza

     E-mail szkoły: sekretariat@zspgraboszyce.pl

 

     Dyrektor szkoły: mgr Marta Stramecka

     E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@zspgraboszyce.pl

 

     ePUAP: ZSPGrabosz

 

     Telefon: tel/fax 33 84 12 813 lub tel.660-035-709

 

     Adres szkoły: Graboszyce ul. Wadowicka 145, 32-640 Zator