.

Nauczycielski Dzień Pamięci i Pokoju – Wspomnienia