.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00-16.00

 

Dzieci mogą korzystać z następujących posiłków:

– śniadanie – o godzinie 8:15

– obiad – o godzinie 11:45

– podwieczorek –  o godzinie 14:30

 

Koszt posiłków:

– śniadanie –  2,50 zł

                                                                            – obiad – 4,00 zł

– podwieczorek – 1,50 zł

Numer rachunku bankowego: 66 8136 0000 0000 1544 2000 1420

W opisie przelewu należy określić: Przedszkole, rodzaj należności( śniadanie, obiad, podwieczorek), miesiąc którego dotyczy wpłata, imię i nazwisko ucznia, klasa

 

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. proces rozliczania odpłatności za wychowanie przedszkolne będzie dokonywany za
pomocą systemu elektronicznego naliczania opłat firmy VULCAN – „Opłaty VULCAN” z wykorzystaniem aplikacji
mobilnej „Obecność VULCAN” – filmik https://youtu.be/DTtRXlCWIjo.

Rejestrowanie godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola będzie możliwe poprzez aplikację mobilną „Obecność
VULCAN”, w tym celu rodzic musi ją pobrać ze sklepu Google Play (https://play.google.com/store) lub
w przypadku Apple iPhone – ze strony App Store (https://www.apple.com/pl/ios/app-store/) – zgodnie z dołączoną
Instrukcją Rejestrowania wejść i wyjść dzieci z przedszkola

Poniżej filmik instruktażowy:
„Rejestrowanie wejść i wyjść dzieci z przedszkola” (filmik)
https://youtu.be/Qye2ZiXJ230
oraz w załączniku instrukcje graficzne.

Odnotowanie wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola będzie się odbywało poprzez zeskanowanie rozmieszczonych na
terenie przedszkola kodów QR. W celu uniknięcia „kolejek” przy rejestrowaniu pobytu, kody QR będą wywieszone
w kilku miejscach na terenie przedszkola. Indywidualne kody dla każdego dziecka zostaną przekazane rodzicom na
zebraniu.

Aplikacja „Obecność VULCAN” służy do rejestrowania godzin pobytu dzieci w przedszkolu oraz naliczania na ich
podstawie odpłatności. Uzupełnieniem programu „Opłaty VULCAN” oraz „Obecność VULCAN” jest e-dziennik, który
umożliwi rodzicowi m.in. bieżące zgłaszanie nieobecności, otrzymywanie informacji o naliczonych odpłatnościach,
stanie sald.

Zgłaszanie przez rodzica nieobecności dziecka w przedszkolu, zgodnie z przyjętymi zasadami, będzie możliwe
w komputerze (dziennik elektroniczny) oraz w dzienniczku w telefonie – zgodnie z dołączoną Instrukcją Zgłaszanie
nieobecności dziecka

W okresie przejściowym rodzice oraz osoby upoważnione do odbioru dzieci mający trudności z elektronicznym
odnotowywaniem wejść i wyjść dzieci z przedszkola, będą mogli liczyć na pomoc ze strony wychowawców przypisanych
do grup, którzy odnotują obecność dziecka ręcznie.

 

Instrukcja Rejestrowanie wejść i wyjść dzieci z przedszkola(kliknij)

 

Zgłaszanie nieobecności dziecka(kliknij)