.

  Statut ZSP w Graboszycach – tekst ujednolicony