.

        Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych(kliknij)

 

INSTRUKCJA nauczania zdalnego i hybrydowego w ZSP Graboszycach(kliknij)

 

Aktualizacja – Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie ZSP w Graboszycach