.

Rada Rodziców

Rada Rodziców 2023/2024

 

Przewodniczący: Łukasz Płonka

 

Zastępca: Marcelina Sabuda-Urbanik

 

Skarbnik: Izabella Bakalarz