.

Rekrutacja przedszkole 2022/2023

 

INFORMATOR REKRUTACJA 2022.2023

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola 2022-2023

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

UCHWAŁA 2017

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZATORAZ Z 26.01.2022R.-932.2022 PRZ