.

Ogólna polityka przetwarzania danych osobowych

Inspektor ochrony danych-IOD

Zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w ZSP Graboszyce

Informacja dotycząca realizacji praw osób, których dane dotyczące realicaji praw osób, których dane dotyczy

Wniosek o realizacje praw osob ktorej dane dotycza ( ZSP Graboszyce)