.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 Dariusz Auguścik

Inspektor Ochrony Danych

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Szklarza w Graboszycach 

Kontakt do IOD poprzez:

  1. e-mail: oswiata@zator.pl
  2. listownie z dopiskiem „dla IOD’ na adres korespondencyjny: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach, Graboszyce, ul. Wadowicka 145, 32-640 Zator