.

Samorząd Uczniowski 2019/2020

 

Przewodniczący: Alicja Sikora

 

Zastępca: Bartosz Kwarciak

 

Skarbnik: Nikola Chlebowska

 

Sekretarz: Paulina Babińska